Ανάπτυξη εθνικών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων

  • Ανάπτυξη εθνικών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων

    Posted by Danai Tsantila on 24 October 2023 at 9:08

    Ποια είναι η γνώμη σας για την ήδη λειτουργία των εθνικών δικτύων στο πλαίσιο του έργου ENTRnet; Έχετε κάποια πρόταση βελτίωσης;

    Danai Tsantila replied 6 months, 3 weeks ago 1 Member · 0 Replies
  • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.