Ανάπτυξη εθνικών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων

 • Ανάπτυξη εθνικών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων

  Posted by Danai Tsantila on 24 October 2023 at 9:08

  Ποια είναι η γνώμη σας για την ήδη λειτουργία των εθνικών δικτύων στο πλαίσιο του έργου ENTRnet; Έχετε κάποια πρόταση βελτίωσης;

  Konstantinia Dolgira replied 6 months, 3 weeks ago 2 Members · 1 Reply
 • 1 Reply
 • Konstantinia Dolgira

  Member
  24 October 2023 at 12:30

  Το εθνικό δίκτυο εκπαίδευσης ενηλίκων για την επιχειρηματικότητα δημιουργήθηκε με σαφείς στόχους και ακολουθεί βασικές αρχές λειτουργίας, όπως η σύνδεση με εκπαιδευτικούς φορείς, η εκπαίδευση για δεξιότητες και επαγγελματική ανάπτυξη, η προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς, καθώς και η αξιολόγηση και παρακολούθηση με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η αξιολόγηση και παρακολούθηση της λειτουργίας του ακόμη και μετά το πέρας του προγράμματος ENTRNET, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής βελτίωση και η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.