Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ENTRnet

 • Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ENTRnet

  Posted by Danai Tsantila on 24 October 2023 at 9:12

  Ποια είναι η γνώμη σας από τα ήδη αναπτυγμένα και παρεχόμενα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα στον τομέα της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του έργου ENTRnet; Έχετε κάποια πρόταση για βελτιώσεις;

  • This discussion was modified 8 months, 3 weeks ago by  Danai Tsantila.
  Konstantinia Dolgira replied 8 months, 3 weeks ago 2 Members · 1 Reply
 • 1 Reply
 • Konstantinia Dolgira

  Member
  24 October 2023 at 13:54

  Τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα στον τομέα της επιχειρηματικότητας που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ENTRNET προσφέρουν πληθώρα πλεονεκτημάτων και ευκαιριών για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, ανεξαρτήτως του επιπέδου τους στην επιχειρηματικότητα.

  Αυτά τα μαθήματα χαρακτηρίζονται από τα εξής:

  -Προσιτότητα: Όλοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά δωρεάν, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα γνώσεων για την επιχειρηματικότητα χωρίς οικονομικό φραγμό.

  -Ευελιξία: Η μελέτη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες που βολεύουν, χωρίς περιορισμούς σχετικά με την τοποθεσία, προσφέροντας ευελιξία στο χρονοδιάγραμμα των εκπαιδευόμενων.

  -Ποικιλία: Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μαθημάτων, όπως Ενδοεπιχειρηματικότητα, Νεανική επιχειρηματικότητα, Πράσινη επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή επιχειρηματικότητα, Συνεταιριστική, Καινοτόμος επιχειρηματικότητα (Intra-preneurship, Young entrepreneurship, Green entrepreneurship, Digital entrepreneurship, Co-operative, Innovative entrepreneurship), καλύπτοντας διάφορες πτυχές της επιχειρηματικότητας και προσφέροντας εξειδικευμένες γνώσεις.

  -Αυτο-καθοδήγηση: Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε υλικό σε διάφορες μορφές, όπως βίντεο, κείμενα και ασκήσεις, επιτρέποντάς τους να μαθαίνουν στο δικό τους ρυθμό και σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

  Παρόλο που τα ασύγχρονα διαδικτυακά μαθήματα δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή πολλών μαθητών που θα μπορούσαν να συνεργαστούν μεταξύ τους και επιπλέον δεν περιλαμβάνουν αξιολόγηση από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτικός που θα ενσωματώσει το διαδικτυακό μάθημα (πχ Νέα Επιχειρηματικότητα) στην τάξη του, όπως για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑΣ, λαμβάνει οδηγίες χρήσης και εφαρμογής βιωματικών συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας από τον Οδηγό Εκπαιδευτικού. Για να γίνουν πιο διαδραστικά τα συγκεκριμένα διαδικτυακά μαθήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν φόρουμ συζητήσεων ή διαδικτυακές συνομιλίες όπου οι μαθητές μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και να συζητούν τα μαθήματα.