Αξιοποίηση του μαθήματος Νέα Επιχειρηματικότητα σε μαθητές και ανέργους

 • Αξιοποίηση του μαθήματος Νέα Επιχειρηματικότητα σε μαθητές και ανέργους

  Posted by Sissy Evangelou on 6 September 2023 at 10:18

  Με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το διαδικτυακό μάθημα “Νέα Επιχειρηματικότητα” σε μαθητές και ανέργους;

  Mouchalis Paschalis replied 7 months, 1 week ago 10 Members · 10 Replies
 • 10 Replies
 • Konstantinia Dolgira

  Member
  6 September 2023 at 11:23

  Θεωρώ ότι το διαδικτυακό μάθημα της Δ.ΥΠ.Α. για τη Νέα Επιχειρηματικότητα μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με τον στόχο και τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Μπορεί, για παράδειγμα, να αξιοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο προκειμένου να:

  • ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς ή/και τους επαγγελματικούς συμβούλους να σκέφτονται δημιουργικά, να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να παρέχουν βοήθεια στους εκπαιδευόμενους/ανέργους τους να αναπτύξουν επιχειρηματική νοοτροπία

  • αποκτήσουν οι μαθητές ή/και οι άνεργοι την ευχέρεια να αντιλαμβάνονται την επιχειρηματική τους ικανότητα (σύμφωνα με το EntreComp: The European Entrepreneurship Competence Framework)

 • ISMINI KOUREMADI

  Member
  6 September 2023 at 12:13
  Το διαδικτυακό μάθημα της Δ.ΥΠ.Α. που αφορά στη Νέα Επιχειρηματικότητα είναι ένα αξιόλογο και καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο, τόσο για όποια/-ον επιθυμεί να έρθει σε πρώτη επαφή και να διερευνήσει την επιχειρηματική του ιδέα, όσο καιγια όποια/-ον θέλει να μυηθεί στην έννοια της επιχειρηματικότητας καθώς:
  • του δίνει τη δυνατότητα με τρόπο απλό, κατανοητό και εύληπτο μέσα από θεωρητική προσέγγιση και πρακτική άσκηση να διερευνήσει την ιδέα που έχει κατά νου,
  • να γνωρίσει σημαντικά εργαλεία, όπως οΚαμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas), που θα συμβάλλουν στην εμβάθυνση της ιδέας του αυτής,
  • να αντιληφθεί το πλαίσιο αξιών & αντιλήψεων βάσει των οποίων προσεγγίζει την επιχειρηματική του ιδέα και την επιχειρηματικότητα εν γένει.
  Σε κάθε περίπτωση, το διαδικτυακό μάθημα της Δ.ΥΠ.Α., αποτελεί εκείνο τον οδικό χάρτη, ο οποίος, εφόσον αξιοποιηθεί κατάλληλα, θα συμβάλλει στην εύρεση και ενδυνάμωση της ορθής σχέσης που πρέπει να έχει η επιχειρηματική ιδέα με την υλοποίησή της για να καταστεί βιώσιμη.
 • Sissy Evangelou

  Member
  6 September 2023 at 20:00

  Το συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στους συμβούλους επιχειρηματικότητας που επιθυμούν να βοηθήσουν τους συμβουλευόμενους να κατανοήσουν το νόημα της επιχειρηματικότητας και να ενισχύσουν την ικανότητά των τελευταίων να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις. Η αξιοποίηση της τέχνης, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελέσει ένα δυνατό εργαλείο με στόχο α) την ενίσχυση της ικανότητας του κριτικού στοχασμού και τη μύηση των ενδιαφερομένων στη διεργασία της κριτικής σκέψης ώστε να κατανοήσουν την έννοια και ουσία της επιχειρηματικότητας, καθώς και β) την απόκτηση μεγαλύτερης συνειδητότητας ως προς την απόφαση δημιουργίας επιχείρησης.

 • Elena Kousteni

  Member
  7 September 2023 at 8:35

  Θα ήθελα να μοιραστώ την ανατροφοδότησή μου σχετικά με το διαδικτυακό μάθημα “Νέα Επιχειρηματικότητα” και θα ήθελα να παραθέσω το εξής σχόλιο: Είμαι σίγουρη ότι το συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση/κατάρτιση και η συμβουλευτική χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις όπως οι ομαδικές εργασίες και οι ασκήσεις ανοιχτής συζήτησης.

  Ένα παράδειγμα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον είναι τα εργαλεία που προτείνονται για τη δημιουργία επαγγελματικού προφίλ, τα οποία είναι χρήσιμα και αποτελεσματικά. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν εξίσου από εκπαιδευτικούς και συμβούλους επιχειρηματικότητας. Θεωρώ βέβαιο ότι οι Σύμβουλοι Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) της ΔΥΠΑ θα ενισχύσουν την εργασία τους με την προσθήκη αυτών των εργαλείων στην αντίστοιχη ενότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας.

 • ELEFTHERIOS BAMPASIS

  Member
  7 September 2023 at 12:07

  Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί, κατά τη γνώμη μου, υπηρετεί διττό σκοπό: α) από την μία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτή ως εργαλειο για ομογενοποίηση / επικαιροποίηση γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματική εκπαίδευση και αφετέρου β) βοηθά ενεργά στην κατανόηση βασικών εννοιών και μεθόδων για την υποστήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από πλευράς των ωφελούμενων (άνεργοι, νέοι , κ.α).

  Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα και η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευόμενων ιδιαίτερα μέσα από μεθόδους όπως η δημιουργία επιχειρηματικού προφίλ, και η κατανόηση βασικών εννοιών όπως η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος στο πλαίσιο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας ενός ορθολογικού πλάνου ενεργειών διάρθρωσης μίας επιχειρηματικής ιδέας.

  Σε ένα περαιτέρω επίπεδο, πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό, θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι τρόποι στήριξης των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών που προκύπτουν, η συμβουλευτική υποστήριξη ανάδειξης και περαιτέρω βελτίωσης των ιδεών προκειμένου να προκύπτουν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για τη διασύνδεσης ανέργων, νέων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με φορείς γνώσης (ινστιτούτα, πανεπιστήμια, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις) ώστε ορισμένες επιχειρηματικές ιδέες να γίνουν πράξη μέσω συνεργατικών σχημάτων

 • Γεωργιος Σερεπετσης

  Member
  7 September 2023 at 15:45

  Το διαδικτυακό μάθημα’ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ’μπορεί αν αξιοποιηθεί κατάλληλα,να γίνει ένα σημαντικό ‘ΕΡΓΑΛΕΙΟ’που σαφέστατα θα βοηθήσει και θα καθοδηγήσει τους συμβούλους,ώστε όσο πιο αποτελεσματικά να μεταδώσουν στούς συμβουλευόμενους ανέργους και νέους,για το πως θα πρέπει να λαμβάνουν σημαντικές και οσο το δυνατόν πιο καινοτόμες επιχειρηματικές αποφάσεις,αποφάσεις ικανές να οδηγήσουν σε μια επιτυχή και βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα.

 • CHRYSOULA GRIGORIADOU

  Member
  11 September 2023 at 7:12

  Ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και συμβούλους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, και μάλιστα στοχευμένα ανάλογα με τις ανάγκες των νέων που ‘φλερτάρουν’ με την επιχειρηματικότητα. Μπορεί, μάλιστα, να αξιοποιηθεί σε χωριστές ενότητες κι έτσι να συνδεθεί θεματικά με άλλα εργαλεία ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής.

 • ALEXANDROS GKARLAS

  Member
  12 September 2023 at 9:22

  Συμφωνώ με όσα αναφέρονται στα προηγούμενα σχόλια. Θεωρώ ότι η βελτίωση
  της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ στην Εκπαίδευση είναι ένα θέμα που
  αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς η
  επιχειρηματικότητα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε πολλούς τομείς της
  ζωής και της οικονομίας. Η εκπαίδευση πρέπει να εστιάζει και σε θέματα όπως π.χ. η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων. Θεωρώ ότι το μάθημα “Νέα Επιχειρηματικότητα” συμβάλει αποτελεσματικά στην βελτίωση αυτής της σημαντικής ικανότητας.

 • ANASTASIA ARXONTIDOU

  Member
  14 September 2023 at 14:08

  Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο μάθημα είναι χρήσιμο για τους Συμβούλους Επιχειρηματικότητας, για τους Εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ και όσους γενικά διδάσκουν σχετικά μαθήματα (π.χ. Περιβάλλον εργασίας – επιχειρηματικότητα). Το μάθημα θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της επιχειρηματικότητας, να αντιληφθούν τις ικανότητες που χρειάζεται να καλλιεργήσουν ως υποψήφιοι επιχειρηματίες και επιπλέον να κατανοήσουν τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της επιχειρηματικότητας. Η δομή του μαθήματος είναι εξαιρετική, με εύστοχα παραδείγματα.

 • Mouchalis Paschalis

  Member
  14 September 2023 at 20:55

  Πληρέστατο και ουσιαστικό, ποιητικά ιδιαίτερο και λειτουργικά χρήσιμο, όπως η επιχειρηματικότητα. Ένα σύντομο αλλά γεμάτο γνώση ταξίδι. Κι όμως ένα γνωστικό ταξίδι για όλες τις ηλικίες που τολμούν να συμμετέχουν στην επιχειρηματική συγκίνηση. Οι δάσκαλοι μας το προσφέρουν με πραγματικό μέταλλο ψυχής. Εκείνο που αντέχει τα χτυπήματα κι όμως μπορεί να πάρει τόσες χρήσιμες μορφές. Σας ευχαριστώ!