Συνεργασία μεταξύ των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων

 • Συνεργασία μεταξύ των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων

  Posted by Danai Tsantila on 23 October 2023 at 9:14

  Είστε ικανοποιημένοι από την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και των ενδιαφερομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο; Εξηγήστε την απάντησή σας.

  Konstantinia Dolgira replied 8 months, 3 weeks ago 2 Members · 1 Reply
 • 1 Reply
 • Konstantinia Dolgira

  Member
  23 October 2023 at 12:20

  Είμαστε ικανοποιημένοι από την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και των ενδιαφερομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επικοινωνία μεταξύ των διακρατικών φορέων εκπαίδευσης είναι εξαιρετική και υπάρχει ανοιχτή και εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων όπως υπήρξε για παράδειγμα για τη μεθοδολογία της ασύγχρονης εκπαίδευσης σχετικά με το μάθημα που δημιούργησε κάθε εταίρος του προγράμματος ENTRNET. Τόσο οι ευρωπαϊκοί φορείς (εταίροι του προγράμματος ENTRNET) όσο και οι φορείς του εθνικού δικτύου εκπαίδευσης ενηλίκων στην επιχειρηματικότητα έχουν επιδείξει προθυμία για συνεργασία και αλληλοκατανόηση. Σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα, η συνεργασία της Δ.ΥΠ.Α. με την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας υπήρξε εποικοδομητική: μέχρι τώρα συμμετείχαν πάνω από 70 ενδιαφερόμενοι σε προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης ενηλίκων και αναμένεται να συμμετέχουν περίπου άλλοι 900 ενδιαφερόμενοι.

  Γενικότερα, η πρόθεση για συνεργασία είναι εμφανής και το θετικό είναι ότι μπορούμε να εξελίξουμε ακόμη περισσότερο τα προγράμματά μας μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και προτάσεων από διάφορους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό δείχνει τη δυναμική της συνεργασίας μας και τη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.