Εκδήλωση Δημοσιότητας του έργου ENTRnet

Webinar
03/11/2023
15:00 | 16:00 CET
Language: Greek
Date: 03/11/2023
Time: 15:00 | 16:00 CET
Promoted by: VET4EU2
Language: Greek
Date: 03/11/2023
Time: 15:00 | 16:00 CET
Promoted by: ENTRnet

Speakers

No data was found

Promoted by

Hosted by

In collaboration with

Powered by

Supported by