Εκδήλωση της Δ.ΥΠ.Α. για την ολοκλήρωση του έργου ENTRNET Erasmus+

category: NEWS, ADULT EDU NEWS
Sissy Evangelou
D.YP.A. (Greek Public Employment Service)
ENTRnet_logo

Εκδήλωση της Δ.ΥΠ.Α. για την ολοκλήρωση του έργου ENTRNET Erasmus+

Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46 Αθήνα, εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του πρωτοποριακού ευρωπαϊκού προγράμματος ENTRNET: “Ανάπτυξη Εθνικών Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Επιχειρηματικότητα” Erasmus+, στο οποίο συμμετέχει η Δ.ΥΠ.Α. και 7 ακόμα εταίροι από την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ρουμανία.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο εστιάζει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, έχει κύριο σκοπό την υποστήριξη της ιδρύσης νέων εθνικών και περιφερειακών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων εντός της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Βελγίου και της Ρουμανίας, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, θα υποστηριχθούν οι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων για να βελτιώσουν την ικανότητά τους να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των δεξιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν από τους εταίρους τέσσερα Εθνικά Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ) για την προώθηση της δικτύωσης των φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Επιχειρηματικότητα, καθώς και τα παρακάτω διαδικτυακά μαθήματα ασύγχρονης κατάρτισης για θέματα επιχειρηματικότητας που συνδέονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων Entrecomp:

  • Νέα επιχειρηματικότητα
  • Πράσινη επιχειρηματικότητα LD
  • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
  • Ενδοεπιχειρηματικότητα
  • Ψηφιακή επιχειρηματικότητα
  • Συνεταιριστική επιχειρηματικότητα

Στην εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε και μέσω διαδικτύου, δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση του Ελληνικού ΕΣΔ καθώς και του μαθήματος «Νέα επιχειρηματικότητα» της Δ.ΥΠ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ENTRNET πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαδικτυακά Μαθήματα Επιχειρηματικότητας πατήστε εδώ

Latest News

ENTRnet e-learning courses

We are thrilled to announce that the ENTRnet e-learning courses are officially live! Dive into a world of entrepreneurial knowledge with our comprehensive courses designed